HDMart.vn

Giỏ hàng của bạn đang trống!
Bán hàng online: 0462.690.029 - 0986.420.966

HD life

  Về khả năng chơi HD và 3D cũng giống như các đầu phát khác sử dụng Chip RTD1186, HD Life V9 cũng hỗ trợ đầy đủ các định dạng file thông dụng , đặc biệt là Bluray 3D.