Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 555 - Bến Hàn - P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại liên hệ

0913.306.970

Ngành hàng

Bánh kẹo, đường, sữa

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )