Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2024 tại các đơn vị, doanh nghiệp
Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị… treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng (15/3) tại các đơn vị từ ngày 01/3-31/3/2024. Các hoạt động hưởng ứng Ngày 15/3 được tổ chức thực hiện trong năm 2024 (cao điểm trong tháng 3).

Ngày 20/02/2024, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 394/KH-SCT về tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Theo kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày 15/3 tại đơn vị từ ngày 01/3-31/3/2024. Cung cấp hàng hoá, đảm bảo thông tin minh bạch, chất lượng, an toàn vì người tiêu dùng. Tư vấn mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng; Niêm yết rõ thông tin sản phẩm, giá bán sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tính năng và hướng dẫn sử dụng, đồng thời giải đáp thắc mắc cho người tiêu dùng.

Đối với đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày 15/3 tại các chợ từ ngày 01/3-31/3/2024. Hoà giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và người bán hàng trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại khi được yêu cầu. Đặt và duy trì cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hoá. Thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng hàng hoá; thiết lập công khai đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng phù hợp với cấp độ chợ, trung tâm thương mại đã được phân loại theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày 15/3 được tổ chức thực hiện trong năm 2024 (cao điểm trong tháng 3), nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan. Từng bước đưa Ngày 15/3 thành động lực và là điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.
Nguồn bài: TT-TT(TTXTTM)

Quảng cáo