Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ngày 09/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Kế hoạch số 6022/KH-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2024; ngày 09/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.
Với chủ đề hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, các hoạt động năm nay nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như sự chú ý của doanh nghiệp, người dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, ổn định, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024, trong đó tập trung cao vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các dịp cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ mùa mua sắm cuối năm 2023, tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2024.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện phát động hưởng ứng bảo vệ quyền người tiêu dùng; hội nghị phổ biến, tuyên truyền về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ chức tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng kết hợp với hoạt động tư vấn giới thiệu nhận biết hàng giả, chương trình tri ân khách hàng... nhằm thu hút sự chú ý, tham gia của người tiêu dùng tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền thông qua việc kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng./.
Nội dung chi tiết Kế hoạch số 88/KH-UBND xem và tải về tại đây!.
 
Nguồn bài: SCT

Quảng cáo